+86-28-85966389

Research Teams

Research Teams

Meteorological Disaster & Disaster Prevention and Mitigation:
Team leader: Professor LI Guoping
Members:
ZHU Keyun, XIAO Tiangui, LIU Haiwen, BAI Aijuan, HAN Lin, WANG Wei, MAO Wenshu, WEN Xiaohang, CHEN Keyi, FENG Caiyun, WANG Chao, ZHAO Pengguo
Research interests:
Plateau vortex, southwest vortex numerical simulation and numerical prediction technology research and development, the new source data analysis and its application in business, thunder and lightning disasters and protection, meteorological disaster and disaster prevention and mitigation

Climate & Climate Change:
Team leader: Professor LV Shihua
Members:
FAN Guangzhou, GONG Yuanfa, WANG Lei, XIANG Weiguo, JIA Zhijun, LI Xiehui, FENG Xingyuan, HUA Wei, CAI Hongke, ZHANG Shaobo, CHEN Dong, ZHU Lihua, WANG Bingyun, ZHANG Yongli
Research interests:
Short-term climate prediction, plateau and monsoon climatology, climate change and its impact, climate numerical simulation

Meteorological Application and Services:
Team leader: Professor WANG Shigong
Members:
JING Fengrong, ZHOU Yunjun, CHEN Quanliang, LI Chao, DONG Yiping, NI Changjian,YUAN Shujie, YUAN Dongsheng, CHENG Zhigang, ZHANG Jie, XIAO Guojie, ZENG Shenglan, LIAO Tingting, LAI Xin, SHI Hongxia, BAI Binren, QI Yulei
Research interests:
Professional meteorological services, public meteorological service, engineering meteorology, meteorological disaster evaluation